คลิกที่รูป เพื่อกรอกข้อมูล

งานยานพาหนะ อำนวยความสะดวกคุณครูที่ต้องการจองใช้รถยนต์ส่วนกลาง สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Google froms เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบผ่าน Line Notify เพื่อจัดตารางการใช้รถล่วงหน้า ทั้งนี้เมื่อกรอกข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ขอให้คุณครูกรอกแบบฟอร์มฉบับกระดาษ นำส่งที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อเสนอตามขั้นตอนปกติโดยเร็ว